Kiezen op Maat

 

 terug

 


Het komen tot een overwogen studie- beroepskeuze is een ontwikkelproces.
Alle V.O. scholen zijn in meer of mindere mate bezig met het voorbereiden van de leerlingen op het vervolgtraject in het mbo. Wat opvalt aan de studie- en beroepskeuze is dat het vaak gefragmenteerd plaatsvindt. Het programma richt zich niet zo zeer op de ontwikkeling van het individu maar op de momenten waarop keuzes gemaakt moeten worden. LoopbaanoriŽntatie en begeleiding vinden doorgaans collectief plaats in plaats van individueel.

Kiezen op Maat
In de regio Nijmegen is door een team van specialisten uit het vmbo en mbo gewerkt aan een gezamenlijke aanpak op het thema loopbaanoriŽntatie en begeleiding. ICBA heeft dit project begeleid. Er is een website, genaamd Kiezen op Maat, ontwikkeld, waar aanbod (verzorgd door het mbo) en de vraag (leerlingen vmbo) bij elkaar komen.  In Kiezen op Maat komen de verschillende aandachtgebieden waarop georiŽnteerd dient te worden, aan bod. Reflectie speelt daarbij een belangrijke rol. Er zijn instrumenten ontwikkeld die leerlingen heel concreet laten ervaren wat de overstap van vmbo naar mbo betekent. Er is een begin gemaakt met het betrekken van de ouders en bedrijven bij het totale proces.

Kiezen op Maat in andere regio's

Na de succesvolle implementatie van Kiezen Op Maat op Nijmeegse scholen, is er vanuit andere scholen ook belangstelling getoond voor dit instrument. Momenteel wordt Kiezen op Maat geÔmplementeerd op het Horizon College (mbo) in Alkmaar en het Clusius College (vmbo en mbo) in Hoorn. Deze scholen stemmen hun aanpak met betrekking tot voortijdig schoolverlaten regionaal af in het Regionaal Schoolleiders Beraad West-Friesland en via het Regionaal Arrangement Noord-Kennemerland.
Belangrijk onderdeel van de gezamenlijke aanpak is “Kiezen doe je zelf”, gericht op het ontwikkelen van een beroepskeuzeprogramma alsmede het aanbieden van scholing van docenten m.b.t. het Loopbaanleren. Kiezen doe je zelf maakt gebruik van het instrument Kiezen op Maat.

Rol ICBA
ICBA zorgt voor de praktische begeleiding en training om succesvol gebruik te kunnen maken van het instrument Kiezen op Maat. Verder ondersteunt ICBA de werkgroep Kiezen doe je zelf waarbij enerzijds feedback gegeven wordt op het ontwikkelproces en anderzijds input wordt geleverd voor het ontwikkelen van een plan om tot structurele inbedding van het instrument Kiezen op Maat te komen.