Meer  kwaliteit in het Elektrovak door maatwerkbegeleiding

terug

Sinds 2001 heeft een groep van 13 bedrijven in de Elektrotechniek in de regio Nijmegen haar krachten gebundeld om te zorgen voor voldoende vakmensen. Onder de naam Vrienden van Elektro Regio Nijmegen is er de afgelopen jaren een structurele samenwerking met elkaar en met het omliggende beroepsonderwijs op gang gebracht, gericht op een hogere instroom in de elektrotechnische opleidingen. Juist in deze economisch moeilijke tijden, willen de Vrienden van Elektro blijven investeren in hun toekomst en in de toekomst van jonge werknemers in de Elektrotechniek.

Project
In 2009 hebben de Vrienden van Elektro het initiatief genomen om te komen tot een subsidieaanvraag in het kader van de regeling Beroepsonderwijs in Bedrijf. In dit project werken de Vrienden van Elektro samen met vier scholen voor vmbo en ťťn roc. Het doel van het project is een kwaliteitsslag realiseren in het praktijkleren in de elektrotechniek op het vmbo en op het roc. ICBA is bij dit project betrokken geweest vanaf de subsidieaanvraag tot en met het indienen van het eindverslag (augustus 2012).

Activiteiten
In het kader van deze kwaliteitsslag hebben de volgende activiteiten plaats gevonden:

- Ontwikkeling van een maatwerkbegeleidingtypologie voor verschillende groepen leerlingen, waarbij rekening gehouden wordt met de grote verschillen in leer- en oriŽntatiedoelstellingen. Dit gebeurt door het ontwikkelen van een leerdoelenkaart;
- Ontwikkeling en uitvoering van kennisverdiepingsactiviteiten voor leerlingen op maat waarbij individuele accenten worden bepaald en uitgevoerd. Het opstellen van bedrijfsprofielen is hier een onderdeel van;
- Ontwikkeling en uitvoering van een kennisontwikkelingsprogramma voor docenten, praktijkbegeleiders en leermeesters. In dit kader zijn onder andere docentstages opgezet en uitgevoerd;
- Realisatie van meer frequente en meer directe feedback van de betrokken leerlingen op het praktijkleerproces. Door het gebruik van ‘stagehyves’ krijgt de leerling meer maatwerkbegeleiding tijdens de stage;
- Uitvoering van praktijkleerexperimenten op maat tijdens de stages voor leerlingen van vmbo-GT, –BB, -KB en MBO-BOL. 

De verankering van de maatwerkaanpak vindt plaats via het opstellen van draaiboeken en protocollen, een versterkt convenant tussen de Vrienden van Elektro Nijmegen en het beroepsonderwijs en overdracht naar andere technische sectoren in de regio Nijmegen.

Meer informatie
Dit project is in 2009 van start gegaan en is in augustus 2012 beŽindigd. Het is gesubsidieerd door Agentschap NL in het kader van de regeling
Beroepsonderwijs in Bedrijf.

Informatie over de Vrienden van Elektro in regio Nijmegen kunt u vinden op
www.vriendenvanelektro.nl.

ICBA was verantwoordelijk voor de projectleiding en projectadministratie.

Het eindverslag kunt u
hier downloaden.