VMBO ambitieprogramma

  terug

Het VMBO-Ambitie Programma geeft ambitieuze vmbo-scholen een extra impuls voor innovatief en aantrekkelijk bčta- en technisch onderwijs. Het doel: meer jongeren kiezen (weer) voor bčtatechniek. Voor vmbo-scholen die deze uitdaging aangaan, betekent dit dat zij: 

zorgen voor aantrekkelijker onderwijs dat aansluit bij de leefwereld van jongeren;
aansluiten bij andere domeinen, andere sectoren;
aansluiten bij nieuwe beroepen, nieuwe competenties;
aansluiten bij nieuwe programma's en kwalificaties van het mbo.

Het ICBA heeft verschillende scholen ondersteund door

een actueel overzicht te maken van de ambities van de scholen;
te monitoren hoe het scholen vergaat met het uitvoeren van het ambitieprogramma en waar nodig ondersteunen en adviseren;
in samenspraak met scholen uit de regio zorg dragen voor het opstellen van een aantal nieuwe aanvragen voor het ambitieprogramma;
het informeren van scholen in de regio over de mogelijkheden van het Vakcollege.

Inmiddels heeft de inbreng van ICBA er toe bijgedragen dat een aantal vmbo scholen daadwerkelijk een vmbo ambitieprogramma heeft ingediend. De thema’s variëren van het Vakcollege tot Technologie voor de gemengde leerweg.

Interessante links:

Informatie over het ambitieprogramma: www.ambitieprogramma.nl

Informatie over het vakcollege: www.hetvakcollege.nl