Ondersteuning VMBO Vakcollege

  terug

Het Vakcollege
Met het nieuwe Vakcollege wordt een geïntegreerd opleidingstraject VMBO-MBO aangeboden voor jongeren die al vroeg gemotiveerd zijn voor een technische opleiding en beroep.
De opleiding kent een zeer hoog praktijkgehalte en leidt leerlingen in zes jaar tijd op tot hoog gekwalificeerd technisch vakman of vakvrouw op niveau 2 of 3.
Vanaf de eerste dag op school kunnen de leerlingen hun vakmanschap ontwikkelen. Met een goede begeleiding van de school en door de stages in bedrijven worden kennis, vaardigheden en werkhouding optimaal ontwikkeld. Vanaf 15 jaar vindt een groot deel van de opleiding plaats bij één of meerdere aangesloten bedrijven.
De opleiding wordt opgezet in nauwe samenwerking met bedrijven in de regio. Die bedrijven hebben invloed op de inhoud van de opleiding en zorgen ook voor werkplekken voor de leerlingen. In de bedrijven worden de leerlingen door vakmensen aan de hand genomen.  
In elke regio zijn zo’n 100 bedrijven betrokken bij het opleidingsprogramma. 
Ze moeten zich daarnaast inspannen om gediplomeerden aan een baan te helpen.

ICBA
en het vakcollege
ICBA is vanaf het begin betrokken geweest bij het opzetten van enkele regionale Vakcolleges en heeft veel ervaring in:
Het opzetten van regionale netwerken
ICBA biedt ondersteuning in het creëren van draagvlak voor veranderingsprocessen en het opzetten van netwerken van vertegenwoordigers van regionale scholen en de omliggende bedrijven.
Het opstellen van een projectplan
ICBA heeft voor verschillende projecten de projectplannen uitgewerkt, inclusief begroting, passende binnen eventuele subsidie-eisen. De gevraagde subsidies zijn - op basis van deze projectplannen -  toegekend.
Het optreden als extern projectbegeleider
Als extern projectleider draag ICBA zorg voor de uitvoering van projectonderdelen, zoals het begeleiden van stuur- en werkgroepen, het organiseren van bijeenkomsten,
contact met de landelijke werkmaatschappij vakcolleges, het aansluiten bij landelijke ontwikkelingen op het terrein van dit nieuwe concept, interne en externe communicatie, monitoring van het project, verantwoording richting subsidieverlener, projectadministratie enz.

Meer info via www.hetvakcollege.nl  en bij Jan Raaijman