Diepteproeftuin aansluiting PO-VO  Leerarrangementen voor levensecht leren in de techniek

  terug


Bij leerarrangementen voor levensecht leren in de techniek worden ‘levensechte’ leerbronnen en leeromgevingen uit de bta-techniek betrokken in het leerproces. Bijvoorbeeld werkbezoeken aan ‘echte’ bedrijven, het betrekken van technische vakmensen of professionals uit de praktijk bij activiteiten, het bezoeken van een praktijkcentrum waar levensechte situaties worden nagebootst of het imiteren van een levensechte bedrijfscontext op school via een werkplaats en/of verhalend ontwerp. Kern is het leren te laten plaats vinden in een rijke, betekenisvolle context die aan de werkelijkheid is ontleend of beter nog: uit de werkelijkheid stamt. Leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs kunnen door deze  levensechte praktijkervaringen hun bta-techniek talenten ontdekken en hun interesse voor techniek toetsen aan de praktijk.

In een eerdere pilot hebben enkele basisscholen, VO scholen en bedrijven in de regio Nijmegen al enige ervaring opgedaan met leerarrangementen in de techniek. In dit vervolgproject wordt het onderwijsconcept verder verdiept, verbreed en overdraagbaar gemaakt,  zodat  andere basis- en VO scholen er ook mee aan de slag kunnen. Daarvoor wordt een informatiesysteem opgezet waarin vraag en aanbod van binnen- en buitenschools leren in de techniek en best practices van levensecht leren een plaats krijgen. Ook de inpassing van de leerervaringen van de jongeren in  –bestaande leerlingvolgsysteem en de overdracht van PO naar VO wordt in dit projet verder ontwikkeld.

Het project wordt uitgevoerd in opdacht van het Technocentrum Zuidelijk Gelderland en loopt van januari 2007 tot  juli 2009. In het project werken samen basisscholen (Het Talent  uit Lent, de Paulusschool en de Boskriek uit Wijchen en Prins Claussschool uit Nijmegen),  VO scholen (Nijmeegsche Scholengemeenschap Groenewoud, Montessorie College Nijmegen, Canisius College Nijmegen),  Pabo Groenewoud (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), VTB steunpunt regio Nijmegen en Junior Technovium/ROC Nijmegen.  

    Contactpersoon
    Marian van der Meijs