MplusH

 

  terugHet project

De afdelingen techniek van het Rijn IJssel, het Roc Nijmegen en de Hogeschool Arnhem Nijmegen hebben samen met het technische bedrijfsleven in de regio één gezamenlijk MBO-HBO opleidingstraject ontwikkeld. Deze trajecten worden gekenmerkt  door flexibele in- en uitstroom- momenten op verschillende niveaus. Ook zijn ze gebaseerd op contextrijk, competentiegericht leren in praktijknabije leersituaties die in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven worden geselecteerd. Hiermee ontstaat een naadloze aansluiting van MBO naar HBO en een kwalitatief hoogwaardige en aantrekkelijke opleiding voor de toekomstige generatie studenten. Dit 3 jarig project is gestart in april 2008 en is afgesloten in november 2011.

ICBA trad op als extern projecleider.

 

Eindconferentie
Op 10 november 2011 is het project MplusH afgesloten met een eindconferentie in het Technovium in Nijmegen. Ter gelegenheid hiervan is een bulletin uitgebracht waarin u kunt lezen hoe de doorlopende leerlijnen zijn ontwikkeld, hoe de bedrijven de bedrijfsprojecten hebben ervaren en uiteraard wat de studenten er van vinden.


Meer weten?
Download hier het eindverslag