Drs. Jan Raaijman (1960)

studeerde onderwijssociologie aan de universiteit van Nijmegen. In verschillende functies heeft hij steeds een bijdrage geleverd aan de verbetering van de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. Landelijk is hij verbonden geweest aan COLO (landelijke koepel van kenniscentra), en de SOM (kenniscentrum voor de metaalbranche, nu onderdeel van Kenteq). In de regio Gelderland is hij regiosecretaris geweest van de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland, en betrokken geweest bij de opstart en implementatie van de ESF- scholingsregeling voor werkenden in Arnhem-Nijmegen.
Van 2000 tot medio 2007 was hij directeur van het Technocentrum Zuidelijk Gelderland, waarin hij zich bezig heeft gehouden met het verhogen van de instroom en doorstroom van technische beroepsbeoefenaren en het stimuleren van de kennisuitwisseling tussen het technisch bedrijfsleven en het beroepsonderwijs.
Sinds medio 2007 is hij verbonden aan het Innovatiecentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt te Nijmegen. Zijn brede expertise betreft het initiŽren en begeleiden van innovatieprocessen binnen en tussen kennisinstellingen en bedrijven en de implementatie van praktische oplossingen voor competentiegericht opleiden zoals de invoering van contextrijk leren.