Loopbaan- en Opleidingencentrum Wageningen (LOC)

 terug


De opleidingen Pantarijn en Rijn IJssel hebben ICBA gevraagd een projectplan te maken voor de ontwikkeling van een gezamenlijk onderwijsaanbod in het aansluitingsgebied vmbo-mbo. Dit projectplan kan een periode van meerdere jaren bestrijken maar zal in ieder geval moeten leiden tot de start van het onderwijsaanbod in Wageningen vanuit Rijn IJssel bij de start van schooljaar 2007-2008.

Gedacht wordt aan nieuw soort brede mbo-school. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om een klein ROC te vormen volgens de traditionele opzet met een structuur van sectorgewijze units en daarbinnen opleidingsgebonden afdelingen. Het LOC moet een compacte organisatie worden waarin een tweetal functies zijn verenigd: het Opleidingencentrum en het Loopbaancentrum.
Het Opleidingencentrum biedt de mogelijkheid om vanuit het vmbo te starten met een een- of twee-jarig mbo-programma.
Het Loopbaancentrum biedt leerlingen de mogelijkheid om een mbo-opleiding op niveau 3 of 4 te (ver)volgen. Het Loopbaancentrum organiseert hele opleidingen of onderdelen daarvan voor de individuele deelnemer.

Contactpersoon

Ton Eimers