Leerdorp Elst

  terug


Leerdorp Elst is een driejarig project waarin onderwijsteams, leerlingen en leerbedrijven het leren in de praktijk in de vorm van leerarrangementen aanbieden. Onderwijs en bedrijfsleven in de regio Arnhem-Nijmegen werken in het project aan minder uitval, betere doorstroming en betere aansluiting in de beroepskolom.
In Leerdorp Elst gebeurt het leren voor een groot deel in de praktijk. Hiervoor is de school onderdeel gemaakt van de lokale maatschappelijke omgeving die de leeromgeving voor de leerlingen is. Een gemeenschap van gemeente, onderwijsinstellingen,  bedrijven en instanties nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het leren en opleiden van jonge mensen. Bedrijven en instellingen stellen begeleidings- capaciteit en faciliteiten beschikbaar. Hiervoor is de Stichting Werkgevers Leerdorp Elst opgericht die de participatie van bedrijven organiseert en die, als mede projecteigenaar, sturing geeft aan het project. In het Leerdorp vinden deelnemers van vmbo, mbo en hbo elkaar. Leerdorp Elst is  meer dan een nieuw onderwijsconcept, het is een andere visie op onderwijs en op de plaats van beroepsonderwijs in de samenleving.