Jouw baan, mijn baan

  terug

De bouwsector kampt met kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in de in- en doorstroom van jongeren richting bouwopleidingen, de uitstroom richting beroepsfuncties in de bouwsector en met de continu´teit van de belangstelling ook na de startfase in de beroepsloopbaan. Een belangrijke geconstateerde oorzaak is dat de opleiding te weinig praktisch is ingevuld. Er is sprake van een te grote afstand tussen het onderwijs en de bedrijvigheid. Het project Jouw baan, mijn baan heeft onderwijs en  bouwplaats dichter bij elkaar gebracht, wat heeft geresulteerd in een aantal interessante initiatieven.

Functieuitwisseling
Werkenden in bedrijven en werkenden op vmbo en mbo kunnen veel van elkaar leren om het praktijkleren interessanter en effectiever te maken voor een bredere doelgroep van leerlingen en jonge werknemers. In een speeddatesessie hebben de projectdeelnemers nader kennis gemaakt met elkaars werk. Hier is een aantal matches uit voortgekomen van docenten met werkenden, en docenten onderling. Docenten hebben rondgekeken op de bouw en op andere scholen en werkenden uit de bouw zijn in de klas geweest. Naar aanleiding van hun bevindingen zijn een aantal initiatieven opgestart om onderwijs en praktijk daadwerkelijk dichter bij elkaar te brengen.

Deelnemers
De volgende organisaties zijn bij het project Jouw baan, mijn baan betrokken geweest::
Montessori College Groesbeek, Mondial College locatie Streekweg, Canisius College locatie De Goffert, Over Betuwe College Huissen, Pax Christi College Druten, ROC Nijmegen, BORN Bouwopleidingsbedrijf Nijmegen,  KVÚ projectmanagement & organisatieadvies, Klok Bouw BV, Van Grunsven, Pepping bouw, Welling Bouw BV, Van Gisteren en Jansen, Van de Water, Spoeltman Bouw en Hagemans Vastgoedonderhoud b.v.

Wilt u meer weten?
Download de folder
Download het
eindverslag
Download het overzicht uitwisselingen

Dit project is eind 2008 van start gegaan en eind 2011 afgesloten. Het is gesubsidieerd door Agentschap NL (voorheen SenterNovem) in het kader van de regeling Beroepsonderwijs in Bedrijf.