ICBA is In voor zorg!

terug

 

Wat is In voor zorg?
In voor zorg! is een programma voor de langdurige zorg van het ministerie van VWS en Vilans, Kenniscentrum langdurige zorg.
Het programma helpt zorgorganisaties hun werkprocessen in te richten met het oog op de toekomst. Het veranderende overheidsbeleid zorgt voor een afname van financiŽle middelen voor de zorg. Een veranderende samenleving stelt bovendien andere eisen aan de zorg.
Het
In voor zorg! programma biedt deelnemende organisaties praktische ondersteuning in het adequaat reageren op deze externe factoren. Zorginstellingen kunnen zich melden bij In voor zorg! met een specifieke vraag. In voor zorg! zoekt vervolgens een ervaren coach die aan deze specifieke vraag kan voldoen. De coaches van In voor zorg! kenmerken zich door een combinatie van inhoudelijke expertise en ervaring met verandermanagement. Het gaat hierbij om hoogwaardige inhoudelijke expertise voor de kennisgebieden Bedrijfsvoering, Ketenzorg, Professionals en Zorg op afstand.
Meer informatie vindt u op de website
http://www.invoorzorg.nl


ICBA en In voor zorg!
Vilans heeft voor het programma In voor zorg! met een aantal organisaties, die aantoonbare ervaring hebben met verandermanagement, een raamcontract afgesloten. Zo ook met ICBA. Samen met het onderzoeksinstituut KBA is zij gerechtigd om In voor zorg! trajecten uit te voeren. KBA en ICBA hebben ruime ervaring met het begeleiden van veranderingsprocessen op diverse niveaus. Ook beschikken zowel ICBA als KBA over een grote inhoudelijke kennis over werken in de zorg.

Enkele voorbeelden:
- Een meerjarig project waarin de gezamenlijke hbo verpleegkunde opleidingen begeleid werden met het ontwikkelen van EVC-trajecten en het opzetten van maatwerktrajecten werkend leren. In het verlengde hiervan zijn EVC-assessoren trainingen ontwikkeld en uitgevoerd.
- In het project “Anders leren, beter werken. E-learning in de thuiszorg” is voor (thuis)zorgorganisatie De Friese Wouden een nascholingstraject ontwikkeld, uitgevoerd, geŽvalueerd en bijgesteld. waarin verzorgenden werden opgeschoold naar eerst verantwoordelijke verzorgenden (EV-ers) in de thuiszorg.
- KBA heeft veel onderzoek gedaan naar beroepscompetentieprofielen, functies, opleidingen, loopbanen en arbeidsmarktperspectieven in de zorg.
 
In voor zorg-team
Ten behoeve van haar activiteiten voor In voor zorg! heeft ICBA een speciaal adviseursteam ingesteld, bestaande uit:
- Jan Raaijman, senior adviseur en contactpersoon voor In voor zorg!
j.raaijman@icba.nl;
- Marian van der Meijs, adviseur met Gehandicaptenzorg en Arbeidsmarkt als kennisgebieden
m.vd.meijs@icba.nl;
- Frans Werter, senior adviseur met Zorg & Welzijn en gemeentelijke overheden als kennisgebieden
f.werter@icba.nl;
- Deanne Radema, senior adviseur met Jeugd en gemeentelijke overheden als kennisgebied
d.radema@icba.nl;
- Lars Nieuwenhoff, senior adviseur met Gehandicaptenzorg, Ouderenzorg en Zorgtechnologie als kennisgebied
l.nieuwenhoff@icba.nl
;
- Frank Peters, senior onderzoeker/adviseur met Zorg en Welzijn als kennisgebied f.peters@kbanijmegen.nl;
- Paul den Boer, senior onderzoeker/adviseur met Gehandicaptenzorg als kennisgebied
p.d.boer@kbanijmegen.nl.