Innovatietools voor de Maakindustrie

  terug


Het project 'Ontwikkeling Innovatietools Maakindustrie regio Nijmegen' is een vervolg op het innovatieonderzoek dat door prof.dr. B. Dankbaar, in opdracht van de IKN, is uitgevoerd onder haar leden. Uit het onderzoek blijkt dat de maakbedrijven weliswaar allemaal aan innovatie doen, maar dat de innovatie meestal met kleine stapjes gaat en vaak vraaggestuurd is. Met andere woorden: een meer robuuste en pro-actieve aanpak is gewenst.
Met het project innovatietools wil de IKN een bijdrage leveren aan de versterking van het innovatieklimaat bij haar leden en daarmee van het innovatievermogen van de regio. Onder innovatieklimaat wordt hier verstaan de bereidheid van ondernemers en van medewerkers van ontwikkelafdelingen binnen de Nijmeegse maakindustrie om proces- en productvernieuwing tot stand te brengen door middel van samenwerking en kennisdeling met elkaar en met partners, c.q. andere bedrijven en kennisinstellingen in de regio.
Uit onderzoek in het voorjaar van 2008 is gebleken dat er behoefte is aan gerichte kennisuitwisseling op functieniveau. Er zijn verschillende kritische succesfactoren voor innovatie naar voren gekomen die specifiek voor engineers en specifiek voor inkopers relevant kunnen zijn. De IKN wil deze functionarissen vanuit verschillende maakindustriebedrijven met elkaar in contact brengen en de onderlinge kennisuitwisseling tussen deze professionals stimuleren. Speciaal voor hen is een gestructureerd programma ontwikkeld.
Daarnaast is uit het onderzoek gebleken dat veel bedrijven moeite hebben om voldoende geschoold personeel te vinden. Dat betreft zowel vakmensen als kaderpersoneel. Veel energie is al gericht op het stimuleren van de instroom van vakmensen in technische opleidingen en beroepen. De IKN wil daarom een extra impuls geven aan de aantrekkelijkheid van de bedrijven in de maakindustrie voor kaderpersoneel. Daarbij wordt gedacht aan de realisatie van een high potentials instroompool. Hiervoor wordt een voorbereidingsgroep ingesteld die deze actie verder vorm gaat geven.

De IndustriŽle Kring wil met deze acties bijdragen aan de innovatiekracht van de Maakindustrie in haar regio. Er is gekozen voor een zeer praktische aanpak zodat er een snelle return on investment mogelijk is. Het programma staat ook open voor leden van Ondernemerskringen in Arnhem (OKA) en de Liemers (LINDUS).

Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen het ICBA en de IndustriŽle Kring Nijmegen en loopt van september 2007 tot juni 2008. Het project wordt gesubsidieerd vanuit het ondernemersfonds van de gemeente Nijmegen.

   Voor nadere informatie: Jan Raaijman