Toekomst techniekonderwijs regio Haaglanden

  terug

Scenario’s voor de toekomst van techniekopleidingen in de regio Haaglanden
Het techniekonderwijs in de regio Haaglanden verkeert in moeilijke tijden door het almaar dalende aantal instromende leerlingen. De verwachting is dat, bij ongewijzigd beleid, deze instroom verder zal blijven dalen terwijl de vraag naar technisch personeel in de komende periode minimaal op peil zal blijven en waarschijnlijk zal toenemen.
De gemeente Den Haag heeft ICBA gevraagd om een aantal oplossingsrichtingen te formuleren. ICBA heeft hierbij gebruik gemaakt van de onderzoeksexpertise van KBA.

In december 2011 zijn de onderzoeksresultaten gepresenteerd tijdens een workshop bij de werkconferentie ‘Geslaagd in het vak' in Den Haag en zijn er actieplannen geformuleerd. Roc Mondriaan heeft zich opgeworpen als trekker voor de aanpak voor het behoud van Vakmanschap op gebied van Service en onderhoud en heeft ICBA gevraagd een Raamwerk op te stellen voor een brede techniekopleiding Service- en Onderhoudsberoepen.

Brede opleiding Service- en Onderhoudsberoepen
In het voorjaar van 2012 heeft ICBA de uitkomsten uit deze gesprekken gepresenteerd tijdens een workshop met vertegenwoordigers van bedrijven en scholen.
De interviews en de workshops hebben tenslotte de input geleverd voor een subsidieaanvraag bij het platform BčtaTechniek in het kader van de regeling Toptechniek in Bedrijf. 

Meer informatie
·
 
 Rapport 'Scenario's voor de toekomst van techniekopleidingen regio Haaglanden'
·
   Verslag Workshop1 Conferentie 'Geslaagd in het vak'
·
   Presentatie ICBA tijdens workshop 31 mei 2012 
·
    www.geslaagdinhetvak.nl