Opleidingsspecifieke EVC assessorentraining

  terug

De kwaliteit van EVC (erkenning van verworven competenties) is sterk afhankelijk van de kwaliteit van assessoren. ICBA biedt assessorentrainingen aan voor (toekomstige) EVC assessoren. In de training leren assessoren - beoordelaars hoe ze competenties, die mensen in hun loopbaan hebben verworven, kunnen herkennen en beoordelen. Veel opleidingen hebben een EVC-procedure ontwikkeld, of zijn hiermee bezig.
Onderwijsinstellingen, en andere organisaties die zelfstandig EVC assessments afnemen, dienen te beschikken over gekwalificeerde assessoren: beoordelaars in een EVC-procedure. Dat kan een docent van een opleiding zijn, maar ook een stagebegeleider of iemand uit het beroep of werkveld waarvoor het assessment plaatsvindt. Kenmerkend aan de training van ICBA is de maatwerk aanpak. ICBA legt in haar training de verbinding tussen het hˇe van assessen, -de assessorencompetenties- en het wßt: namelijk de specifieke competenties van de opleiding of het beroep waarvoor het assessment bedoeld is. De ICBA training is daardoor heel herkenbaar voor de (aspirant) assessor. De geleerde vaardigheden zijn direct toepasbaar in de praktijk. Er is een vertaalslag minder nodig.


HBO-V
Een voorbeeld van zo'n project is het ontwikkelen en uitvoeren van EVC assessorentrainingen voor de HBO-verpleegkunde opleidingen in Nederland. ICBA biedt deze aanpak nu ook aan voor andere opleidingen in het hoger en middelbaar onderwijs.

Trainingsprogramma voor HBO-V

In het kader van het project “EVC en maatwerktrajecten HBO-Verpleegkunde” hebben de HBO-V opleidingen landelijk een EVC-procedure ontwikkeld en ge´mplementeerd. Jaarlijks wordt bij enkele honderden kandidaten een EVC assessment afgenomen. Aansluitend volgt een groot deel van de kandidaten een maatwerktraject  HBO-V.
Het ICBA heeft de bijbehorende trainingen ontwikkeld en uit gevoerd. EÚn van die trainingen is de EVC assessorentraining.  Deze training bestaat voor een belangrijk deel uit praktijkassessments: rollenspellen waarin de trainees competenties van kandidaten zo objectief  mogelijk leren waarnemen, beoordelen, communiceren en rapporteren. Na een tweedaagse training hebben de trainees de benodigde basiskennis en vaardigheden om een EVC-assessment uit te voeren.


Kritische succesfactoren

De kwaliteit van EVC is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de assessoren. Gebleken is dat de inhoudelijke aanpak van de ICBA training een positief effect heeft. De kritische sucşcesfactoren die deze kwaliteit be´nvloeden, vormen het uitgangspunt voor een training die we voor uw situatie op maat kunnen aanbieden. Lees meer.

Enkele onderdelen uit de training
Tijdens de training is er met name aandacht voor de EVC procedure, het beoordelen van een portfolio, criteriumgericht interviewen, rapportages en de rol van de assessor. Bovendien wordt er daadwerkelijk geoefend, eventueel met behulp van acteurs. Lees meer

Het resultaat: 'een bruikbare training'

  Uit de evaluatie onder 31 trainees van de HBO-V assessoren training:
-  Alle trainees zijn tevreden over de training.
-  Gemiddeld cijfer een 7,6 (minimaal 7, maximaal 9).
-  Alle trainees kunnen de training gebruiken in hun werk.
-  Alle trainees zijn enthousiast over de presentatie en uitleg.
-  De trainees zijn blij met de praktische invulling van de training.

Meest gewaardeerde onderdelen:
- Het oefenen met elkaar en het uitwisselen van ervaringen.

Overige dienstverlening rondom EVC
ICBA biedt, naast trainingen ook begeleiding bij de invoering van EVC-procedures. Bijvoorbeeld door middel van het samen met betrokkenen opstellen en implementeren van een invoeringsplan. De kwaliteit van EVC-procedures en uitvoering verdient daarbij speciale aandacht. Deze zal aan de kwaliteitscode EVC moeten voldoen, om formeel als EVC aanbieder erkenning te verwerven.
Een logische vervolg op EVC is het realiseren van maatwerktraşjecten voor studenten die op grond van een EVC certificaat de opleiding gaan volgen. ICBA heeft tevens ervaring met de imşplementatie van maatwerktrajecten.

contactpersoon: Marian van der Meijs