Scholings- en kennisimpuls Logistiek Rivierenland 

terug

Logistiek is in Rivierenland de belangrijkste economische sector. Naar verwachting zal dit belang de komende jaren verder toenemen. Bedrijven in de Agrilogistiek,  Distributie en Transport staan voor de uitdaging om samen de logisitieke sector en de regio te versterken en te innoveren.

De vraag naar logistiek personeel zal groeien.
Daarbij moet ingespeeld kunnen worden op nieuwe innovatieve thema's zoals duurzame logistieke ketens en reductie van de Carbon Footprint. Een voorbeeld hiervan is het combineren van vervoersstromen in Rivierenland.


Project

AOC Helicon Opleidingen in Geldermalsen en ROC Rivor in Tiel pakken deze uitdaging op (samen met andere scholingspartners en met ondersteuning vanuit de regionale netwerken) en zijn voornemens een gezamenlijke BBL opleiding logistiek op te zetten. Ook wordt gekeken naar een BOL4 opleiding, de aansluiting vanuit het Vmbo en naar een activerend aanbod voor om-,her- en bijscholing.
Het project is van start gegaan in september 2011 en duurt tot juli 2014.

ICBA treedt op als extern projectleider. Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor dit project in het kader van de KIGO - Regeling Kennisverspreiding en Innovatie Groen Onderwijs.

Meer informatie

www.logistiekrivierenland.nl.